De verloren geschiedenis van de mens


De verloren geschiedenis van de mens


Introductie   ·   Oude Geschriften   ·   Atlantis  ·   Archeologische plaatsen  ·   Mars  ·   Anomalieën
www.000webhost.com

De Zaal der Archieven


In het oude Egypte en Babylonië stonden sfinxen bekend als bewakers van heilige plaatsen. Er zijn oude legendes en verhalen over een mythische bibliotheek van oude kennis welke begraven zou zijn onder de Grote Sfinx van Gizeh.


Volgens het boek "Historie de la Magie" (1876), van de Franse auteur P. Christian, diende de Sfinx van Gizeh als de ingang naar de heilige onderaardse kamers waar de beproevingen van de ingewijde plaatsvonden. In het verleden werd deze ingang afgesloten door een bronzen poort tussen de voorpoten van de Sfinx, met een geheim veermechanisme dat alleen geopend kon worden door de magi (Zoroastriaanse priesters. Enkelvoud: "magus"). Volgens de schrijver zou deze poort versperd geweest zijn door zand en steenruis, maar vandaag de dag is hier echter een stenen vloer aanwezig op de grond. Zou het kunnen dat de bronzen poort ergens onder deze stenen vloer verscholen ligt? In de buik van de Sfinx zouden galerijen uitgehouwd zijn die zouden leiden naar het onderaardse gedeelte van de Grote Piramide. Deze galerijen lagen kris-kras door elkaar op zo'n kunstzinnige manier dat wanneer men zonder een gids door dit netwerk zou gaan men er niet aan zou ontkomen om weer terug te keren naar het startpunt.


De Russische jongen Boris Kipriyanovich werd door velen beschouwd als een zogenaamd "indigokind" (of "nieuwetijdskind"); Een kind met speciale, ongebruikelijke en soms bovennatuurlijke eigenschappen of bekwaamheden. Hij is het meest bekend vanwege zijn herinnering aan een vorig leven op de planeet Mars (heel lang geleden) vanwaar hij regelmatig de planeet Aarde zou hebben bezocht. In het jaar 2004, toen hij slechts zeven jaar was, werd hij geïnterviewd door Pravda. Hij zei dat men geen oude kennis zal vinden onder de Grote Piramide van Cheops, maar dat deze zich onder een piramide zou bevinden welke tot op heden nog niet ontdekt is, en ook:


"Het leven van de mensen zal veranderen wanneer de Sfinx is geopend. Het heeft een openingsmechanisme dat zich ergens achter het oor bevind, ik herinner me niet precies waar".


(Meer over Boris in het volgende hoofdstuk over de planeet Mars.) De lezingen van Edgar Cayce vertellen ons dat zich diep onder de grond, ergens tussen de Grote Sfinx en de "rivier" (de Nijl), een eeuwenoude opslagplaats zou bevinden die hij de "Zaal der Archieven" (Hall of Records) noemde. Hierin zou onder andere een historisch overzicht te vinden zijn uit de tijden van Atlantis, informatie over de gewoontes en zeden, wetenschappelijke en medische kennis, en muziekinstrumenten. De opening die toegang geven tot een tunnel die zou leiden naar deze zaal zou gevonden kunnen worden in de rechterschouder van de Sfinx. Hij voorspelde dat deze deze zaal mogelijk tussen 1996 en 1998 gevonden zouden kunnen worden, maar wat blijkbaar niet gebeurd is. Er zijn wel een aantal holtes gevonden onder de Sfinx dat zou kunnen wijzen op het bestaan van een tunnel, misschien gedeeltelijk ingestort. De heersende opvatting is dat deze holtes natuurlijk gevormd zouden zijn, maar dit lijkt hoogst onwaarschijnlijk vanwege een bocht van 90 graden dat hier gevonden is.


Of dat deze eeuwenoude zaal al reeds gevonden is of niet, tot op de dag van vandaag is deze echter nog niet geopend, of de ontdekking hiervan is nooit openbaar gemaakt aan het grote publiek. Gezegd wordt dat deze zaal zou pas geopend zou worden wanneer de meeste zelfzuchtige motieven uit de wereld zouden zijn geholpen. Sommigen menen zelfs dat bovennatuurlijke invloeden de ontdekking van deze zaal tegenhouden tot de tijd aanbreekt wanneer de mensheid op verantwoorde wijze met deze kennis om zou kunnen gaan.

De mysticus Hugh C. Randall-Stevens schreef in zijn boek: "Atlantis to the Latter Days" (1954) over zijn gechanneld materiaal van twee wezens die zich Adolemy en Oneferu noemden. Adolemy zou geleefd hebben onder de naam Osiraes gedurende de heerschappij van Amenhotep III en IV, en Oneferu zou geleefd hebben onder de naam Men-Aton, gedurende de heerschappij van Achnaton.

In het Vrijmetselaarscentrum van Gizeh zou hij details hebben gekregen over de aard en de bouw van de Grote Piramide van Gizeh en de Sfinx. Hij beweert dat hij een paar van hun diagrammen zou hebben gereproduceerd in zijn boek welke hier rechtsboven (grotere afbeelding) en onder te zien zijn. (Bron: "Atlantis to the Latter Days" (3e editie, 1966).)
HOR Diagram 2De Zaal der Archieven was tevens het onderwerp van wel liefst 41 lezingen van trance-medium Paul Solomon. Tijdens zijn lezing die hij gaf bij de piramide van Gizeh op 23 januari 1981, beschreef hij ook wat gevonden zou worden in de oude Egyptische Zaal der Archieven en bevatte tevens een waarschuwing voor de mensheid om naar alternatieve energiebronnen over te schakelen voordat het te laat zou kunnen zijn. Vrij vertaald naar het Nederlands van de website www.wisdomofsolomon.com/psr10.phpl:


"Velen dachten en zeiden dat (de Zaal der Archieven) verzegeld waren totdat de evolutie van bewustzijn ... het punt van afstemming zou bereiken dat men de informatie zou verdienen die zich hier zou bevinden. Maar het zou accurater zijn om te zeggen dat deze archieven bewaard werden voor een tijd wanneer men deze nodig had. ...

Jullie staan ... op het punt om het evenwicht te vernietigen tussen de natuurlijke energieën in en rondom deze planeet. En, inderdaad, het evenwicht kunnen beïnvloeden van het gehele systeem, het zonnestelsel, het universum zelf. Vervolgens, de vernietiging van weerpatronen, de onevenwichtigheid van de natuur, het verbranden van brandstoffen, heeft een verschil in jullie atmosfeer aangebracht, zowel in temperatuur en de filtering van de energiestralen naar jullie planeet. Al deze zaken worden bedreigingen voor het bestaan van jullie ras.


De planeet zelf is ontwikkeld op een manier, dat het houden van haar balans, haar verwantschap door magnetische krachten, door de krachten van zwaartekracht en beweging in verhouding tot andere hemellichamen binnen het systeem, (het) produceert (een) enorme (hoeveelheid) vrije energie. En het is simpel, wanneer men in harmonie met de natuur werkt, om de energie te gebruiken die de natuur zelf opwekt en voorziet door zowel de beweging van water op de planeet en de toevloed van energie van de zon. Niet alleen de energie afkomstig van hitte, niet alleen zonne-energie, maar juist magnetische krachten en krachten van de zwaartekracht en deze kunnen aangewend worden op een aantal manieren.


Dat (is) veelal aanwezig door middel van het gebruik van kristallen. Het is geen geheim dat kristallen gemakkelijk de stralen van de zon kunnen ontvangen, en deze kunnen concentreren en vergroten om een grotere bron van energie te produceren dan dat het ontvangt.


... Wanneer je deze apparaten en formules van een vervlogen tijd ziet, zullen ze je wat primitief voorkomen, maar in toepassing zullen ze veel superieurder blijken in vergelijking met hetgeen jullie nu hebben.

De formules betreffen het gebruik van energie. Het aanwenden van energie in harmonie met de planeet op natuurlijke manieren dat niet het gebruik van machines nodig had zoals jullie ze kennen, maar de beschikbare energie concentreerden door middel van kristallijne vormen en harmonica. Het gebruik van geluid en licht voornamelijk, en energieën waar jullie geen woorden voor hebben, maar nauw verwant zijn met wat jullie de ethers noemen, elektriciteit, magnetische energie en zwaartekracht-energie. Deze zijn daar. En het gebruik van de geest als een voortreffelijk instrument om de Wetten van het Universum te begrijpen, ook deze formules zijn hier aanwezig.


Er zijn fragmenten van een cultuur, archieven van hun bron en ontstaan. Verslagen van hun levens en zelfs de conservatie van dingen zoals hun kledingstukken, hun instrumenten, en er is hier zelfs nog voedsel opgeslagen, zowel eetbaar als smakelijk. Zaden, zaden van zulke planten die jullie niet kennen in deze tijd en zullen bruikbaar zijn in deze herstellingsperiode en het reinigen van de atmosfeer."

("..." en "( )" impliceren veranderingen aan de tekst om het gemakkelijker te lezen zonder dat de context wordt aangepast.)En van Paul Solomon's Source Reading 9217 (3/27/88):


"Zij die het pogen om door middel van graafwerkzaamheden de Zaal der Archieven te bereiken zullen een beetje teleurgesteld worden. Maar hen die de manier ontdekken om door het steen te gaan zullen in de kamer terechtkomen en zullen hier instrumenten aantreffen dat hen zal verbazen die zichzelf in deze tijd als technologisch superieur zien."Veel hedendaagse Egyptologen menen dat er geen bewijs is dat de Zaal der Archieven werkelijk bestaat, en dat er geen kamers onder de Sfinx bestaan. Robert Temple's boek: "The Sphinx Mystery" (2009) presenteert een opsomming van vele gedrukte verslagen van eerdere observaties uit de afgelopen eeuwen waaruit blijkt dat het duidelijk is dat er wel degelijk holtes bestaan onder de Sphinx die zelfs al eens eerder onderzocht en gedocumenteerd waren.

In 2004, Dr Zahi Hawass - de Directeur-Generaal van het Gizeh Plateau - kondigde aan dat de Universiteit van Birmingham een extensieve studie uitvoerde van het gebied tussen de Sfinx en de Grote Piramide met behulp van bodemradar, om de tunnels en de kamers te vinden. Hier vertelde Dr Hawass dat de tunnel onder de Sfinx nog niet volledig ontruimd was van brokstukken. (?) Eerder was hij in 1996 op televisie geweest waar hij in een tunnel onder de Sfinx liep en vertelde: "Niemand weet werkelijk wat zich in deze tunnel bevindt, maar we gaan het nu voor de eerste keer openen." Op 14 april 1996 meldde hij tevens in de Egyptian Press (vrij vertaald):


"Er zijn geheime tunnels onder de Sfinx en rondom de Piramides welke waaruit zal blijken dat ze vele geheimen bevatten over de bouw van de Piramides."Vreemd genoeg ontkent hij sinds 1999 echter het bestaan van tunnels onder de Sfinx. Het zou heel misschien kunnen dat hij het misschien eerder had over de ondergrondse "tombe" die gevonden werd in dichte nabijheid vanaf het westen van de Sfinx dat nu bekend staat als "Campbell's Tombe" of de zogenaamde: "Tombe van Osiris". Deze "tombe" zou mogelijk deel uit kunnen maken van een tunnelsysteem dat zou kunnen leiden naar de andere piramides en de Zaal der Archieven. Mogelijk wordt een dergelijke tunnel onder de Sfinx wel ontkent om illegale opgravingen tegen te gaan die het bouwsel kunnen beschadigen en het omgelegen gebied kunnen vandaliseren. De website "Giza Geomatrix" presenteert bodemraderscans van hun eigen onderzoek waarop tevens holtes en tunnels te zien zijn.

Alhoewel het eerst volledig ontkend werd door de toenmalige autoriteiten van het Gizeh-plateau, herontdekte de auteur Andrew Collins (www.andrewcollins.com) gedurende het jaar 2008, achter een muur van de tombe die bekend staat als NC2, een complex van lange tunnels onder het Gizeh-plateau door de memoires te lezen van de ontdekker Henry Salt, die in het jaar 1817 beschreef hoe hij toegang verkreeg tot hetzelfde tunnelsysteem, maar om wat voor reden dan ook later nooit was teruggekeerd voor verder onderzoek. De meeste van deze tunnels lopen dood, alhoewel één van de tunnels door lijkt te gaan in een nauwe ruimte, welke op het moment van schrijven nog niet uitgegraven is vanwege de potentiële gevaren van giftige spinnen en slangen. Deze tunnel zou naar de Sfinx kunnen leiden en mogelijk naar de legendarische Zaal der Archieven. (Zie de documentaire: "The Secret Caves of Giza".)

Naast de zaal in Egypte zouden er meerdere "Zalen der Archieven" bestaan, verborgen op andere locaties in de wereld; Eén onder meters zeewier in een tempel van het verzonken eiland Poseidia, één op het schiereiland Yucatán in Mexico, en één in Tibet. De helderziende Douglas James Cottrell heeft het ook over een nog niet ontdekte opslagplaats van oude informatie onder het tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja. (Zie de video: "Rev. Douglas James Cottrell PhD: Secrets of Angkor Wat", door Rammsteinregeln.)Volgende pagina: "Leven op Mars in de verre oudheid"

Vorige pagina: "Het mysterie van de piramides"

Terug naar bovenInteressante website? Deel het met vrienden:

FacebookTwitterGoogleDiggRedditLinkedInPinterestStumbleUpon

Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming gekopiëerd
worden of elders gebruikt zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u contact opnemen met de auteur.